Index Labels

Tuyển dụng

Tạo dựng sự nghiệp lâu dài với Torki Food có thể nâng cao kinh nghiệm và được đào tạo. Torki Food, chúng tôi có mức lương cạnh tranh, mức thưởng và các lợi ích khác cho nhân viên cống hiến cho công ty. Chúng tôi tạo điều kiện cho nhân viên cấp cao tham gia vào cổ phần công ty, mang lại sự gắn kết bền vững và nền tảng kinh tế ổn định cho mọi cố gắng và cống hiến.

Vui lòng gửi CV vào email ceo@kebabtorki.com ở các chức năng phù hợp: Brand & Marketting; Nhân viên bán hàng