Index Labels

Giới thiệu

CHÚNG TÔI - TORKI FOOD

Được thành lập vào năm 2014, chỉ trong một thời gian ngắn Torki Food nhanh chóng phát triển thành Công ty chế biến thực phẩm và tự cung cấp thực phẩm lớn.