Index Labels

Dịch vụ khách hàng

DỊCH VỤ GIAO THỨC ĂN TẬN NƠI

Dịch vụ giao thức ăn của Torki Food chính thức được thành lập trong nửa đầu năm 2014 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, những người bận rộn không thể đến trực tiếp tại nhà hàng. Để tạo thuận lợi cho khách hàng, họ có thể đặt món ăn qua nhiều kênh: gọi hotline, đặt món trên website và gọi đến bất kỳ cửa hàng nào trong hệ thống.